URSZRSPINSPIN   MORS
 
grafični prikaz
 
prikaz dogodkov
 
obveščanje o dogodkih
 
poročila
   
GRAFIČNI PRIKAZ
ČAS OD NASTANKA DOGODKA
do 3 ure
do 6 ur
do 12 ur
dogodki v teku
SKUPINA DOGODKOV
naravne nesreče
druge nesreče
nesreče v prometu
požari in eksplozije
onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi
motnje in poškodbe objektov
najdbe NUS
tehnična in druga pomoč
jedrska ali radiološka nevarnost
nepreverjeni dogodki