SPIN
Vsi dogodki

Nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v stanovanjskih in drugih objektih
Ob 20.00 je na Dolgem mostu v Ljubljani prišlo zaradi narasle vode do razlitja kurilnega olja. Gasilci GB Ljubljana so zajezili iztekanje in očistili s pivniki razlito kurilno olje.

Poplave zaradi dviga podtalnice in kanalizacijskih vod
Ob 8.17 je voda zalila prostore kozmetičnega salona na Loški cesti v Žireh. Posredovali so gasilci PGD Dobračeva.

Tehnična in druga pomoč
Ob 9.00 so gasilci PGD Polhov Gradec , Dobrova, Črni Vrh, Brezje in Dvor odpravljali posledice neurja na območju občine Dobrova-Polhov Gradec.

Plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
23.10.2014 v Logu nad Škofjo Loko zaradi težko dostopnega terena plaz za objektom ročno odstranjujejo pripadniki Slovenske vojske.

Nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v stanovanjskih in drugih objektih
Ob 13.35 se je razlilo kurilno olje v kleti stanovanjske hiše na Vidičevi ulici v Ljubljani. Posredovale so pristojne službe podjetja Kemis in olje pomešano z vodo odstranili.

Nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v stanovanjskih in drugih objektih
Ob 14.58 so pristojne službe podjetja Kemis posredovale pri odstranjevanju kurilnega olja pomešanega z vodo v stanovanjskem objektu na Tomčevi ulici v Ljubljani.

Nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v naravi, prometu
Ob 17.26 so dežurne službe podjetja Kemis odstranile izlito kurilno olje pomešano z vodo v stanovanjskem objektu Za garažami v Ljubljani.

Požari v naravi oziroma na prostem
Ob 20.26 so na Papirniškem trgu v Ljubljani gorele smeti. Posredovali so gasilci PGD Zg. Kašelj in GB Ljubljana, ki so požar pogasili.

Požari v stanovanjskih stavbah
Ob 20.45 je v kraju Skorno, občina Šoštanj, zagorelo v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Šoštanj so pogasili dimniški požar, ki se je razširil v kurilnico. Iz kurilnice so odstranili goreče predmete in jekleno.

Vetrolom
Okoli 20.39 je na območju občine Kranj, na cesti Letenice-Kamnjek močan veter podrl 5 dreves. Veter je poškodoval tudi dimnik stanovanjske hiše. Aktivirani so bili gasilci PGD Goriče, ki so podrto drevje odstranili in pokrili poškodovano ostrešje.

Vetrolom
Okoli 20.08 je na območju občine Tržič močan veter poškodoval ostrešji dveh objektov na Kovorski cesti v naselju Bistrica pri Tržiču. Posredovali so gasilci PGD Bistrica pri Tržiču. Ob 21.18 je prko Kranjske ceste v Tržiču padlo drevo. Posredovali so gasilci PGD Tržič in drevo odstranili. Ob 22.25 se je na cesto za tunelom v Podljubelju podrlo drevo. Odstranili so ga delavci CP Kranj.

Poplave meteorne vode
Ob 21.20 je v naselju Zamušani, občina Gorišnica, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Aktivirani so bili gasilci PGD Zamušani in Formin, ki so iz kleti izčrpali okoli 70 kubičnih metrov vode, s protipoplavnimi vrečami pa so zaščitili ogrožen objekt.

Požari v stanovanjskih stavbah
Ob 21.25 je na Mesarski cesti v Ljubljani zagorelo olje na prižganem štedilniku. Požar se je razširil na kuhinjsko napo. Lastnik je še pred prihodom gasilcev sam pogasil ogenj. Gasilci GB Ljubljana so prezračili prostore in s termokamero pregledali požarišče.

Nesreče v cestnem prometu
Ob 21.34 se je na uvozu na AC iz Škofljice, smer Novo mesto, osebno vozilo prevrnilo na streho. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj nesreče ter odklopili akumulator na vozilu.

Vetrolom
Od 21.41 dalje so gasilci PGD Radovljica zaradi močnega vetra posredovali v Gradnikovi ulici v Radovljici, kjer so odstranili transparent, ki je visel na cesto. Kasneje pa so na Ulici Staneta Žagarja odstranili večji kovinski reklamni pano, ki se je nagnil na cesto.

Požari v stanovanjskih stavbah
Ob 22.23 je v stanovanjski hiši na Novovaški cesti v Žireh zagorel pralni stroj. Gasilci PGD Dobračeva in Žiri so pogasili goreč stroj v pralnici in iznesli vse uničene stvari.

Poplave meteorne vode
Ob 22.49 je v Mladinski ulici v Brežicah meteorna voda zalila poslovnih objekt. Gasilci PGD Brežice so vodo prečrpal in počistili tla.

Poplave meteorne vode
Ob 23.24 je v naselju Spuhlja, občina Ptuj, podtalna voda zalila klet stanovanjskega objekta. Vodo so izčrpali gasilci PGD Spuhlja.

Požari v stanovanjskih stavbah
Ob 21.29 so na Križni Gori, občina Škofja Loka, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Stara Loka so dimniški požar pogasili in odstranili saje. Dimnik so očistili in s termo kamero pregledali dimnik in okolico.

Poplave ob vodotokih
Ob 22.40 je v Pristavi pri Mestinju v občini Podčetrtek potok Mestinjščica poplavil stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Pristava pri Mestinju, ki so izčrpali vodo iz kletnih prostorov stanovanjske hiše in objekt zaščitili pred nadaljnjim vdorom vode s folijo ter protipoplavnimi vrečami.

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih
Ob 0.01 je na Kamnogoriški cesti v Ljubljani gorel zabojnik za plastiko. Prisebni občan ga je odmaknil stran od parkiranih vozil ter zaprosil za pomoč. Posredovali so ljubljanski poklicni gasilci, ki so zabojnik in njegovo vsebino pogasili.

Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve oskrbe z električno energijo
Ob 23.59 je prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo v naseljih med Pivko in Postojno zaradi napake na daljnovodu. Brez elektrike je bilo 700 odjemalcev. Ekipa Elektroprimorske je na terenu in odpravlja napako.

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih
Ob 01.14 so pri podružnični osnovni šoli Pesje v Velenju gorele smeti v treh zabojnikih. Gasilci PGD Pesje so požar pogasili.

Poplave ob vodotokih
Ob 5.46 je reka Dravinja poplavila lokalno cesto Koritno-Preša v občini Majšperk. Občinski vzdrževalec cest je na poplavljeni cesti postavil ustrezno prometno signalizacijo. Obvoz je urejen.

Plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 6.33 je v Sodincih, občina Ormož, zemeljski plaz zasul lokalno cesto. Občinski vzdrževalec cest je cesto saniral. Obveščene so bile pristojne službe,.

Tehnična in druga pomoč
Ob 6.45 je na cesti Lešje–Koritno, občina Majšperk, voznica z osebnim vozilom obtičala na poplavljenem vozišču. Gasilci PGD Majšperk so vozilo izvlekli.

Poplave meteorne vode
Ob 7.07 je na Šibeniški ulici v Ljubljani zaradi počene cevi na inštalaciji centralne kurjave voda poplavila kletne prostore večstanovanjskega objekta. Gasilci GB Ljubljana so vodo izčrpali.

Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve oskrbe s pitno vodo
Ob 8.06 je v naselju Šentlenart, občina Brežice, prišlo do okvare na vodovodu. Okoli deset gospodinjstev je ostalo brez oskrbe z vodo. Okvaro so ob 10.49 odpravili delavci Komunale Brežice.

Požari v nestanovanjskih stavbah
Ob 8.15 je v Bušinji vasi, občina Metlika, v garaži za spravilo kombajnov zagorela električna omarica. Požar je pogasil lastnik objekta, gasilci PGD Metlika in PGD Suhor pa so pregledali kraj požara. Ogenj je električno omarico popolnoma uničil.

Tehnična in druga pomoč
Ob 8.55 so na Grablovičevi ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana odprli vrata zaklenjenega avtomobila v katerem je ostal ujet otrok.

Poplave ob vodotokih
Ob 8.00 so v naselju Čepovan v občini Nova Gorica gasilci PGD Čepovan, pripadniki Enote za hitre intervencije in člani Občinskega štaba Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica odstranjevali posledice zaradi naraslih voda in čistili strugo potoka.

Požari v stanovanjskih stavbah
Ob 9.15 je v naselju Zakot, občina Brežice, zaradi pregretja dimniške tuljave zagorel del ostrešja in izolacijska fasada na nestanovanjskem objektu. Gasilci PGD Brežice in Bukošek so požar pogasili, odstranili fasado in s termo kamero pregledali objekt. Zaradi hitre intervencije gasilcev ogenj ni ogrožal stanovanjskega objekta v bližini.

Požari cevovodih, komunikacijskih omrežjih in elektroenergetskih vodih
Ob 9.30 je na Ulici 15. maja v Kopru zagorelo v transformatorski postaji. Posredovali so gasilci JZ GB Koper, ki so pogasili električno stikalo in energetske vode na površini dveh kvadratnih metrov. Delavci Elektra Primorske bodo škodo sanirali.

Vetrolom
Ob 10.16 je v kraju Polenšak, občina Dornava, drevo padlo na stanovanjski objekt in cesto. Gasilci PGD Polenšak so drevo razrezali in odstranili. Na objektu je nastala manjša gmotna škoda.

Tehnična in druga pomoč
Črpanje vode.

Poplave ob vodotokih
Ob 10.30 so v ulici Na poklonu v Spodnji Idriji gasilci PGD Spodnja Idrija iz kletnih prostorov stanovanjske hiše, ki jo je v zadnjem neurju delno zasul zemeljski plaz in poplavila voda, izčrpali vodo in odstranili del nanosov. Z delom bodo nadaljevali jutri.

Tehnična in druga pomoč
črpanje vode iz kleti.

Vetrolom
Ob 8.38 so na cesti Letenice–Kamenjek, občina Kranj, gasilci PGD Goriče odstranjevali po močnem vetru polomljeno drevje.

Vetrolom
Ob 10.14 je med naseljema Murska Sobota in Noršinci močan veter na cesto podrl drevo. Odstranili so ga delavci Komunalnega podjetja Murska Sobota.

Nesreče v cestnem prometu
Ob 11.17 sta na obvoznici v Radljah ob Dravi trčili dve osebni vozili. Gasilci PGD Radlje ob Dravi so pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečencev, zavarovali kraj nezgode, odklopili akumulatorja in očistili vozišče. Tri poškodovane osebe so bile z reševalnim vozilom prepeljane v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Poplave meteorne vode
Ob 12.28 so v naselju Visole, občina Slovenska Bistrica, gasilci PGD Zgornja Bistrica izčrpali vodo iz kleti stanovanjske hiše in očistili zamašen odtočni jašek.

Najdbe neekspodiranega streliva
Ob 12.35 so pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije na več lokacijah na območju naselja Bovec v občini Bovec odstranili deset neeksplodiranih ubojnih sredstev iz obdobja prve svetovne vojne. Do uničenja so na ustrezno varovano mesto prepeljali nevarne najdbe italijanske izdelave in sicer minometno mino kalibra 58 milimetrov, z maso 16 kilogramov, tri topovske granate kalibra 75 milimetrov, z maso po 7 kilogramov, topovsko granato kalibra 70 milimetrov, z maso 4,8 kilograma, topovsko granato francoske izdelave, kalibra 75 milimetrov, z maso 5,5, kilograma ter avstroogrsko topovsko granato, kalibra 105 milimetrov, z maso 15,5 kilogramov, topovsko granato kalibra 100 milimetrov, z maso 14 kilogramov ter topovsko granato kalibra 75 milimetrov, z maso 6,2, kilogramov.

Tehnična in druga pomoč
Ob 10.45 so v Letenicah, občina Kranj, gasilci JZ GRS Kranj nudili pomoč pri odstranjevanju podrtega dimnika s strehe objekta.

Vetrolom
Ob 13.08 se je v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača zaradi močnega vetra podrlo drevo na streho stanovanjske hiše in jo poškodovalo. Gasilci PGD Murska Sobota so drevo odstranili in s folijo prekrili okrog 12 kvadratnih metrov poškodovane strehe.

Požari v stanovanjskih stavbah
Ob 13.16 se je v naselju Zgornje Hoče v občini Hoče-Slivnica vnelo olje na štedilniku v kuhinji stanovanjske hiše. V požaru je najprej zagorela kuhinjska napa, nato se je požar razširil na stropne obloge in izolacijo. Poškodovanih je približno dva kvadratna metra izolacije in oblog. Ogenj so pogasili gasilci JZZPR Maribor in gasilci PGD Hoče.

Onesnaženja okolja in posegi v okolje
Ob 13.50 se je v čistilni napravi v Podlehniku pojavil večji oljni madež. Gasilci PGD Ptuj so prečrpali okoli 2000 litrov nevarne snovi, ostalo pa bodo počistili delavci Kemisa. Vzrok onesnaženja še ni znan.

Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve oskrbe s pitno vodo
Ob 13.53 podjetje Kovod Postojna d.o.o. obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Il. Bistrica–naselje Suhorje, občina Pivka, da je zaradi obilnih padavin povečana motenost pitne vode, zato je potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhati.

Plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Cesta Gorenja vas - Lučine pri naselju Gorenja dobrava, pri avtomehanični delavnici Krmelj se je vdrla in je neprevozna.

Reševanje obolelih in helikopterski prevozi med bolnišnicami
Ob 13.22 sta posadka helikopterja Letalske policijske enote Brnik in Helikopterska enota nujne medicinske pomoči Brnik prepeljala obolelo osebo iz Idrije v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Požari v nestanovanjskih stavbah
Ob 15.30 so se na Trubarjevi cesti v Šentjerneju v dimniku gostinskega objekta vžgale saje. Gasilci PGD Šentjernej so nadzirali izgorevanje saj in pregledali dimnik in okolico.

Poplave meteorne vode
Ob 15.45 je na Kranjski cesti v Radovljici v OŠ Anton Tomaž Linhart eno od učilnic poplavila meteorna voda. Gasilci PGD Radovljica so vodo posesali in počistili prostor.

Reševanje obolelih in helikopterski prevozi med bolnišnicami
Ob 16.05 sta posadka helikopterja Letalske policijske enote Brnik in Helikopterska enota nujne medicinske pomoči Brnik prepeljala obolelega otroka iz Prestranka, občina Postojna, v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Gasilci PGD Savina so zavarovali cesto in kraj pristanka helikopterja, ter vršili požarno varovanje.

Poplave ob vodotokih
Ob 17.08 je v naselju Orešje na Bizeljskem, občina Brežice, reka Sotla poplavila cestišče. Delavci cestnega podjetja so postavili prometno signalizacijo o zapori ceste.

Požari v stanovanjskih stavbah
Ob 16.27 so na Bratovševi ploščadi v Ljubljani gasilci GB Ljubljana odprli vrata stanovanja in odstranili pozabljeno hrano s štedilnika.

Vetrolom
Ob 10.20 sta v Visokim, občina Šenčur, gasilca JZ GRS Kranj odstranila s ceste drevo, ki ga je podrl močan veter.

Požari v stanovanjskih stavbah
Ob 17.34 so v Kompoljah, občina Dobrepolje, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Kompolje so pregledali objekt in vršili požarno stražo dokler saje niso dogorele. Materialna škoda ni nastala.

Vetrolom
Ob 17.42 so v Hotemažah, občina Šenčur, gasilci PGD Hotemaže prekrili del ostrešja na stanovanjski hiši, ki ga je odkril močan veter.

Onesnaženja okolja in posegi v okolje
Ob 17.44 so občani na Koseškem bajerju v Ljubljani opazili oljni madež. Gasilci PGE Ljubljana so namestili lovilna črevesa in pivnike. Do pogina ribjega življa ni prišlo. Vzrok onesnaženja še ni znan.

Tehnična in druga pomoč
Pomoč vojakom pri postavljanju začasnih mostov z razsvetljitvijo.- Račeva.

Vetrolom
Ob 19.10 so v Brekovicah, občina Žiri, gasilci PGD Brekovice odstranili drevo, ki se je zaradi močnega vetra nagnilo nad cesto.

Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve oskrbe s pitno vodo
Motena oskrba s pitno vodo

Sproščanja nevarnih plinov
Vonj po plinu.
Nazaj