SPIN
Vsi dogodki

Tehnična in druga pomoč
puščanje vode - Kidričevo nabrežje, Piran

Tehnična in druga pomoč
asistenca policiji

Nesreče v gorah
GORJE
ZGORNJE GORJE
ZGORNJE GORJE

Nesreče v cestnem prometu
Vozilo zdrsnilo iz ceste.

Požari v stanovanjskih stavbah
Ob 9.14 je na Prešernovi cesti na Bledu gorela elektro omarica na fasadi stanovanjske hiše. Gasilci PGD Bled so požar pogasili, pregledali omarico ter prostore s termovizijsko kamero in prostor przračili. Delavec podjetja Elektro Gorenjska je odklopil napajanje omarice iz elektro omrežja. V požaru je bila elektro omarica uničena.

Nesreče v cestnem prometu
Ob 8.28 je delavko na cestninski postaji Kozina v občini Hrpelje-Kozina oplazilo kombinirano vozilo. Še pred prihodom gasilcev PGD Materija so poškodovano oskrbeli.

Tehnična in druga pomoč
Ob 9.00 so na Vrbanski cesti v Kamnici pri Mariboru gasilci PGD Kamnica odstranili ter počistili veje, ki so nevarno visele nad otroškim igriščem.

Nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v stanovanjskih in drugih objektih
Ob 9.35 so posredovali gasilci JZ GRS Kranj in PGD Radovljica na Langusovi ulici v Radovljici, kjer je med točenjem v cisterno izteklo kurilno olje po garaži in v lovilni bazen pod cisterno. Na kraju dogodka je ugotovljeno, da se je pri točenju zaradi neznanega vzroka razlilo približno 600 litrov kurilnega olja. Gasilci so preprečili iztekanje v odtočne jaške in izteklo olje prečrpali v posodo. Prostore so posuli z vpojnim sredstvom. Do onesnaženja okolja ni prišlo.

Nesreče v cestnem prometu
Ob 10.20 je na Večni poti v Ljubljani osebno vozilo trčilo v betonski steber električne napeljave. Posredovali so poklicni gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu ter zavarovali in utrdili poškodovan steber, ki se je nagnil nad cestišče. Dežurna služba Elektra Ljubljana bo sanirala poškodovan steber. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Vetrolom
Ob 9.50 je v Šmartnem ob Dreti, občina Nazarje, sunek vetra odkril okoli osem kvadratnih metrov strehe na stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Šmartno ob Dreti so razkrito streho pokrili.

Tehnična in druga pomoč
Ob 12.22 so na Šaleški cesti v Velenju zaradi okvare dvigala ostale ujeti dve osebi. Posredovali so gasilci PGD Velenje in jih s tehničnim posegom rešili.

Tehnična in druga pomoč
Ob 9.23 so posredovali gasilci JZ GRS Kranj na Trgu Rivoli v Kranju, kjer so prenesli obolelo osebo iz stanovanja v stanovanjskem bloku do reševalnega vozila.

Tehnična in druga pomoč
Ob 12.34 so gasilci PGD Vitanje odšli na pomoč v Pako, občina Vitanje, kjer so reševalcem NMP Slovenske Konjice nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila.

Požari v stanovanjskih stavbah
Ob 12.55 je v Bukovju v občini Dravograd zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Dravograd, ki so saje pogasili, očistili dimnik in pregledali okolico.

Reševanje obolelih in helikopterski prevozi med bolnišnicami
Ob 13.48 je v naselju Majšperk obolela oseba potrebovala pomoč prvih posredovalcev. Posredovali so gasilci PGD Majšperk, ki so pričeli z oživljanjem do prihoda ekipe reševalcev NMP Ptuj. Kljub nudenju pomoči je oseba umrla.

Vetrolom
Ob 13.19 so gasilci PGD Vrbje in PGD Žalec odšli na pomoč v Vrbje, občina Žalec, kjer so prekrili streho stanovanjske hiše, ki jo je tekom noči razkril močan veter.

Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov
Ob 13.37 je na Aškerčevi ulici v Celju voda poplavila podvoz. Posredovali so gasilci PGE Celje, ki so kraj zavarovali do prihoda delavcev cestnega podjetja VOC Celje, ki so postavili ustrezno signalizacijo.

Nesreče z nevarnimi snovmi - ljudje kot neposredni vzrok onesnaženja
Ob 12.41 so opazili oljni madež v potoku Pržanec ob Ulici bratov Babnik v Ljubljani. Posredovali so poklicni gasilci GB Ljubljana, ki so na gladini potoka zamenjali že nameščene pivnike z novimi in dodatno namestili še nova vpojna črevesa. Po sledeh onesnaženja so opravili tudi pregled meteornega jaška na Jerajevi ulici. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, ki še ugotavljajo vzrok onesnaženja.

Poplave meteorne vode
Ob 15.21 je na Trgu svobode v Laškem meteorna voda vdrla v garažno hišo in jo zaradi okvarjenih črpalk zalila. Posredovali so gasilci PGD Laško, ki so vodo izčrpali.

Vetrolom
Ob 15.00 je v Šmartnem od Dreti, občina Nazarje, odkrilo del strehe na poslovno stanovanjskem objektu. Posredovali so gasilci PGD Šmartno ob Dreti, ki so pokrili približno 30 kvadratnih metrov odkrite strehe.

Nesreče v cestnem prometu
Ob 17.23 sta na cesti pri naselju Merče v občini Sežana trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci ZGRS Sežana in reševalci NMP Sežana, ki so dve lažje poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v ZD Sežana.

Tehnična in druga pomoč
Ob 17.18 je v Spodnjih Pirničah v bližini reke Save v občini Medvode padel krajan in si poškodoval nogo. Posredovali so gasilci PGD Spodnje Pirniče-Vikrče-Zavrh, ki so oskrbeli poškodovanca in ga z zajemalnimi nosili prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP RP Ljubljana so poškodovanca prepeljali v UKC Ljubljana.

Požari v stanovanjskih stavbah
Ob 19.31 so v naselju Osredke, občina Dol pri Ljubljani, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dolsko in Vinje so počakali do izgoretja saj, očistili dimno tuljavo, pregledali okolico dimnika ter do obiska dimnikarske službe odsvetovali kurjenje.

Reševanje obolelih in helikopterski prevozi med bolnišnicami
Ob 19.38 se je v zaklenjeni stanovanjski hiši v Desklah, občina Kanal ob Soči, nahajala onemogla starejša oseba. Posredovali so gasilci PGD Kanal, ki so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše in tako omogočili vstop reševalcem NMP Nova Gorica, ki so onemoglo osebo oskrbeli in jo odpeljali v SB Šempeter pri Gorici.

Nesreče v cestnem prometu
Ob 18.16 je na Cesti železarjev na Jesenicah osebno vozilo zbilo pešca. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP Jesenice in jo prepeljali v SB Jesenice. Na kraju dogodka je bila prisotna policija.

Požari v stanovanjskih stavbah
Ob 21.08 so v Kidričevi ulici v Ajdovščini zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Ogenj so pogasili gasilci GRC Ajdovščina.

Požari v stanovanjskih stavbah
Ob 19.57 so zagoreli produkti gorenja ob premični peči v sobi stanovanjske hiše v Žičah, občina Slovenske Konjice. Posredovali so gasilci PGD Žiče in PGD Slovenske Konjice, ki so goreče dele odstranili ter preprečili požar. Opravili so pregled s termo kamero ter prezračili prostore.

Nesreče v cestnem prometu
Ob 20.52 je na relaciji Mlače–Zbelovo, občina Slovenske Konjice, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se pričelo prevračati. Voznik vozila je med prevračanjem padel iz vozila ter poškodovan obležal na vozišču. Posredovali so gasilci PGD Slovenske Konjice, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovane osebe, nudili razsvetljavo policiji pri obravnavi, odklopili akumulator ter posuli vozišče z vpojnimi sredstvi. Poškodovana oseba je bila prepeljana v SB Celje.

Nesreče v cestnem prometu
Ob 20.14 je na cesti skozi Tuhinjsko dolino v naselju Buč, občina Kamnik, osebno vozilo trčilo v drevo in pristalo na travniku pod cesto. V vozilu je ostal ukleščen voznik. Posredovali so gasilci PGD Kamnik, ki so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili voznika, ki je podlegel poškodbam in vozilo potegnili na cestišče. Na kraju nesreče so bili reševalci NMP Ljubljana in policija.

Požari v nestanovanjskih stavbah
Ob 0.58 je v Velikem Gabru v občini Trebnje gorela drvarnica in osebno vozilo, ki je bilo parkirano pod njenim nadstreškom. Ogenj je uničil ostrešje drvarnice in osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGD Veliki Gaber, Sela pri Šumberku, Zagorica in Trebnje.

Onesnaženja okolja in posegi v okolje
Ob 7.25 sta gasilca PGD Kneža z vpojim sredstvom posula oljni madež na parkirišču na Kneži v občini Tolmin.
Nazaj